Tin Tức

Về Asahi

Công ty Asahi Kasei Home Products Corporation (AHP) là công ty con của tập đoàn Asahi Kasei. Tập đoàn được thành lập vào năm 1931 với chuyên ngành sản xuất các hóa phẩm, sợ dệt, thiết bị điện tử cùng các sản phẩm chăm sóc nhà cửa và sức khỏe….
AHP chuyên sản xuất và kinh doanh các mặt hàng gia dụng, đặc biệt là các sản phẩm dùng cho bảo quản và thực phẩm (màng bọc, túi zip, hộp nhựa, giấy nướng bánh...)
Tại Nhật Bản, các sản phẩm của AHP dẫn đầu thị trường trong tất cả các ngành hàng của họ.

Về <b>Asahi</b>

Asahi Wrap

Màng bọc thực phẩm số 1 tại Nhật Bản

Màng bọc Asahi Wrap

Màng bọc Asahi Wrap

Food
Màng Nhôm Asahi Cookper

Màng Nhôm Asahi Cookper

Food
  • Bạn cứ lo việc nấu nướng,
    bảo quản thực phẩm cứ để Asahi Wrap lo